מטרות הלימודים:

התוודעות ל"יהדות כתרבות" ורכישת "מפתחות" למיומנות רטורית ואירגונית.

התוודעות ליהדות כתרבות פלורליסטית ומתפתחת: ובמסגרתה - לתרבות היהדות החילונית וההומניסטית

פתוח מודעות ליצירות וערכים מכוננים  בתרבות העם והעולם.

פיתוח מחקרים וכתיבת פרסומים למנחי חגים, אירועים קהילתיים וטקסי חגי חיים.

הכשרה ליצירה והפעלה של קהילות תרבות

הכשרת מפעילי קהילות למגוון תפקידים,כגון:

עורכי טקסי  חיים -  בת ובר מצווה, חגיגות לידה של בת ובן,  טקסי נשואים, טקסי אבלות וקבורה.

הכשרת מדריכים ומחנכים של מסגרות קהילתיות בלימודי היהדות כתרבות ,  ובמסלולי לימוד והכנה לנשואים, ובת ובר מצווה, רכזי תרבות וחברה בבתי ספר, יוזמי פעולות ומפעלי השכלה וחוויה בקהילה.

הכנה לייעוץ והנחייה  חברתית  ומשפחתית לבני נער ומבוגרים לקראת טקסי חג ו/או חיים.  

תנאי קבלה

תואר אקדמי שני (או מקביל) במדעי הרוח ורקע בלימודי היהדות
חברות בפדרציה העולמית של היהדות החילונית הומניסטית
ניסיון בהוראה/הדרכה/ יזמות קהילתית
ידיעת השפות עברית ואנגלית, רצוי שפות נוספות
מילוי טפסי קבלה כולל מסה ביוגרפית (עד 5 עמודים) המתארת פעילות בתחומים אקדמיים וחברתיים, וביטוי לנימוקי הבקשה להתקבל למסלול לימודים זה.
קורות חיים ותעודות, בצירוף שלוש המלצות
דמי רישום וחברות בפדרציה העולמית של היהדות החילונית הומניסטית - 50 דולר.
ראיון עם ועדת קבלה
שכר לימוד: 3,000 דולר לקורס (לא כולל הוצאות הכרוכות בסיורים וכנסים).

ניתן להגיש בקשה למלגה, מקבלי המלגות מקרן המכון יזכו לכיסוי הוצאות שכר הלימוד בכפוף להתחייבותם לעמוד בכל התנאים.

התנאים לקבלת תעודת מוסמך של המכון למנהיגות קהילות תרבות:

סיום הלימודים בקורס 6 סמסטרים ועוד שנת סטאג' (סה"כ 4 שנים).
השתתפות בכל המפגשים הדו יומיים (חמישי מהצהריים עד שישי ב-14:00) החודשיים.
עמידה במטלות השוטפות: "נייר ביקורת" על כל ספר שנקרא, לקראת כל דיון רטורי ובעקבות מפגשים עם אנשי רוח ואקדמיה בהנחיית הדיקן.
דיווח שנתי על פעילות העמית + מילוי טבלת מטלות ע"פ חוזה אישי שיחתם בינואר
סיוע ארגוני והתנסות, ביוזמות הכנסים והסיורים של "תמורה – יהדות ישראלית".
עבודת סיום תיאורטית.
עבודת סיום מעשית.
עמיתים שהתקבלו לתוכנית ויהיו חייבים בהשלמות ע"פ שיקולי הפרובוסט והדיקן, יגישו את עבודות הסיום/תעודות רלוונטיות כחלק מ"תיק העבודות" – הפורטפוליו.
תעודת תואר אקדמי שני (MAאו מקביל) בתחומי היהדות כתרבות, במוסד אקדמי מוכר.
הגשת פורטפוליו הכולל את כל העבודות השוטפות ועבודות הסיום בצירוף יוזמות ופעילות אישית שנעשתה בתחום "היהדות כתרבות" במהלך 4 שנות הלימודים.

מתכונת הלימודים: 4 שנים

יומיים בשבוע פעם בחודש במשך 6 סמסטרים. שני סיורים וכנסי סוף שבוע ארוך בן יומיים ללומדים ומשפחותיהם ללימוד (התנסות בעריכת טקסי חג וחגי חיים).
עבודת שטח מונחת + שנת סטאג'.
עבודה אקדמית מונחית, כולל השלמות נדרשות.
נושאי תוכנית הלימודים:

1. מבואות

א. מבוא ללימודי תרבות

ב. מבוא ל 'יהדות כתרבות'' כדיסציפלינה בין תחומית.

ג. מבוא למפגשי תרבות העם היהודי בתרבויות העמים בכל עידני תולדותיו.

ד. מבוא למאפייני הפלורליזם ביהדות זמננו ושורשיהם ביהדויות עידני העבר (ריבוי הזרמים ועיקרון לגיטימיות המחלוקת ''אלו ואלו".

ה. מבוא לתרבות היהדות החילונית והשפעתה על מכלול היהדות במשך מאתיים השנים מאז האמנציפציה

2.תחומי הנושאים לסמינרים

בכל תחום ייבחרו מנחי הסמינרים נושא אשר יאתגר את הלומדים ללימוד בין תחומי במסגרת לימודי התרבות של העם היהודי - יצירותיו בספרות ובאמנות, באורחות חיים ובתרבות החילונית והדתית, במנהגים ומסורות חברתיות.

חגי ישראלביהדות החילונית (דרכי הלימוד של תולדות החג ומשמעותו, לימוד משווה עם חגים מקבילים בתרבויות העמים, ספרות ואמנות המתייחסת לחג ולנושאיו ההיסטוריים. ארגון, הפעלה ועריכת טקסי חג במשפחה, בקהילות בית ספר, ובחוגי היהדות החילונית.
מועדי מחזור החיים ביהדות הדתית והחילונית - טקסים, ולימוד תולדות ומשמעות המועדים והטקס בתרבות ישראל ובתרבויות העמים. פולקלור ומנהגים בקהילות ישראל.
תפקידים שמלא התנ"ך בתרבות היהודית לדורותיה ובימינו - כספרות וכתעודה היסטורית, כיסוד ספרותי משותף ויחידי של כל היהדויות ביהדות - החילוניות והדתיות.
אמנות- תמונה ופסל - ביהדות כל העידנים - התפקידים שמלאה בחיי הדת והתרבות של יהודים מעידן התנ"ך ועד ימינו.
אמנויות ההצגה ביהדות- התיאטרון, המוסיקה והקולנוע - והשתקפות היהדות ביצירותיהם..השפעות הדדיות בין יוצרים ויצירה אמנותית ביהדות ובתרבויות העמים.
פילוסופיה ואידיאולוגיה ביהדותימינו וביהדויות העבר - יצירות מייצגות של ההגות ביהדות החילונית וביהדויות הדתיות, מימי התנ"ך ועד ימינו, זיקות הפילוסופיה היהודית לפילוסופיה בתרבויות העמים.
התפתחות האמונה והדת ביהדותספרותה והזרמים שהתפתחו והתנגשו בה, השפעתן של דתות העמים על הדת היהודית והשפעתה עליהן.
תהליך החילון ביהדות וזיקתו לתהליכי החילון בתרבויות אירופה ואמריקה,היצירות אשר נוצרו בהשראת תהליכי החילון ובתרבות היהדות החילונית. דמוקרטיה ולאומיות.
3. שעורים

הכרת המפה ההיסטורית של תולדות היהדות כתרבות באמצעות מבחר מייצגים מיצירות כל עידן בתולדותיה:

1.     הגורמים ותהליכי ההתפתחות של יהדות זמננו
2.     תרבות העם היהודי בעידן התנ"ך בעיני הספרות, האמנות והמחקר ביהדות זמננו
3.     העידן ההלניסטי-ביזנטי
4.     יהדות ימי הביניים
5.     יהדות הרנסאנס וההשכלה
6.       יהדות המאה ה-19
7.     יהדות המאה ה-20 עד השואה
8.     השואה והשפעתה על היהדות
9.     יהדות ארץ ישראל ומדינת ישראל

יהדות העולם מאז השואה ועד היום
4. סדנאות

המטרה: הקניית מיומנויות והכרת דוגמאות בכל אחד מתחומי ההתמחות

1.     ארגון והפעלת קהילה לומדת וחוגגת
2.     מפגש והדרכה אישית עם משפחות לקראת חג, או אירוע משפחתי
3.     ליווי תוכניות לימוד ביהדות כתרבות בבית ספר
4.     ארגון בית ספר רגיל לבית ספר קהילתי יהודי חילוני והומניסטי
5.     מיומנויות דיבור בציבור, הפעלת דיון והידברות
6.     יחסי ציבור ופרסומת לפעילות קהילתית
7.     ניהול תקציב וגיוס משאבים ממוסדות ותורמים
8.     ארגון חגים וחגיגות – טקסים
9.     הפעלת מתנדבים מקרב הציבור והקהילה

 

הדרכה אישית תינתן לעמיתים בתחום העבודה המעשית השוטפת והפרויקט המעשי והאקדמי האישי