מזכיר קבוץ ודייג מדופלם מורה ומחנך. פעיל לשימור ושיפור מסורת החגים המפוארת בקיבוצי מפתח ומקיים מתכונת חילונית לקבלת השבת בגן שמואל ויוצר דפוס יהודי חילוני הומניסטי ליום כיפור בקיבוץ