התמחות בשילוב בין התרבות היהודית הומניסטית והייעוץ הקהילתי והארגוני:כולל ליווי משפחות בני ובנות מצווה והנחיית רכזים בהובלת טקסים קהילתיים והנחיית בתי מדרש ממובילות קהילת "ניגון הלב".