מיוזמות ומנהלות "לימוד גליל", מנחה, מחנכת ועורכת טקסי חגים וטקסי חיים. מפתחת תוכניות לימוד "בית מדרשיות", מלמדת פיוטים תימניים מנהלת חינוכית בבית הסוכנות בהודו