פרופסור (הנדסה מדעים וארגונומיה) טכניון חיפה, מגשר

 הרצאות:

1. לוח השנה היהודי

2. שמיטה

3. ספר היובלים

4. הורדוס בראי היהדות והנצרות

5. דמותו של אליהו כמגשר בין הישיבה של מטה לישיבה שמעלה

6. דמותם של מורידי גשמים

7. ביאליק והתרבות החילונית

8. ביאליק ומגילת האש

9. חנוכה מקור החג ע"פ ספר המכבים