תמורה בחינוך הישראלי, 

ב"יהדות חילונית" מחנכים, מנהלים, מורים, רכזי מקצוע, מדריכים ומובילי קהילות. בוגרי "תמורה" והלומדים בתוכנית, תומכים בחוק החינוך הישראלי שהינו הומניסטי חילוני בייסודו. אך אינו נלמד ברוב המסלולים לתעודת הוראה ורבים מאנשי החינוך אינם רואים עצמם מחייבים לו. רבים מהפעילים ב"יהדות חילונית" עושים רבות לשנות זאת. בפעילות בית ספרית ענפה, כתיבת תוכניות לימודים, הדרכת מורים, בתי מדרש, הוראה וכד'.

"יהדות חילונית" הצטרפה ל"שותפים לשינויי בחינוך" וחתמה על: ה- קול הקורא לשיפור בתי הספר הציבוריים בישראל: "במדינת ישראל קמה מערכת חינוך שהובילה להישגים מכובדים אך נוכח תמורות מקומיות ועולמיות נקלעה מערכת זו למשבר הטומן בחובו סכנה לעתיד ישראל.

מתוך הזדהות מלאה עם מטרות החינוך של ישראל (חוק חינוך ממלכתי, התיקון משנת 2000), בחרנו לשלב ידיים – אנשי חינוך, הורים ותלמידים- בקריאה להתחדשותה של מערכת החינוך הציבורית תוך הצבעה על פריצת דרך חינוכית של איכות, של משמעות ושל שוויון הזדמנויות.

"אנו מכריזים על מחויבותנו להוביל שינוי למען איכות החינוך בישראל, תוך חיזוק אחריותם של בתי הספר הציבוריים בישראל – כמקובל במערכות החינוך הטובות בעולם. " 

המשך הטקסט המצוטט

 הצטרפו גם אתם