תמורה במושגי מפתח בשיח על היהדות כאן תוכלו להתחיל את העיון והדיון בתמורה במשמעותם של המושגים בהם אנו משתמשים בשיח על היהדות.
”משמעות של מושג“ הוא התפקיד שאנו מטילים על מילה בשיח מסוים. כדי שנוכל לקדם שיח גם אם יש בו מחלוקת עלינו לברר כיצד אנחנו מגדירים את המושגים המרכיבים אותו. בכדי שנוכל להסכים על שפה משותפת.
אותו מושג יתפקד כציון מציאות מסוימת בשיח אנשים חופשיים מדת ובשיח יהודים דתיים. למרות שבשני המקרים תתכן הגדרת מושג בסיסי כמו "היהדות" כשונה מאוד ייתכן כי אנשים חופשיים מדת תופסים את היהדות כתרבות ויהודים דתיים תופסים את היהדות כדת.
בעיון בהגדרת מושגי המפתח להלן, תוכלו להכיר את התמורה שחלה במושגים המאפיינים את תרבות העם היהודי. תוכלו להכיר את הנחות היסוד העומדות בבסיס תפיסה חילונית מחויבת לערכים הומניסטים ולעתיד יהודי.

הגדרת מושגי מפתח בשיח היהדות כתרבות:

’תרבות‘, ’יהדות‘, ’יצירות יהודיות‘, ’דת‘, ’דת יהודית‘, ’יהדות חופשית‘, ’מקורות היהדות‘, ’יהודיות‘, ’הומניות‘, ’הומניזציה‘, ’ערכים הומניסטיים‘, ’ערכים יהודיים‘, ’ערכים לעומת מצוות‘, ’רמת תרבות ו‘רמת הומניות - השפעתם על איכות החיים‘, ’לאומיות‘ - זהות והזדהות, ’חינוך הומניסטי יהודי‘, ’פלורליזם ביהדות‘, ’פלורליזם שאינו רלטיביזם‘, אחדות העם‘ - ’מורשת היסטורית‘ ואמונות שונות, ’פתיחות היהדות לתרבויות עמים‘, ’תרומות היהדות לתרבויות העמים‘, ’אלוהים כגיבור ספרותי‘, ’אתאיזם הומניסטי ביהדות‘, ’קנאות דתית ואידיאולוגית‘, ’זרמים ביהדות‘, ’עם בחירה‘, ’הזרם החילוני ביהדות‘, ’מלחמת תרבות‘.

להגדרות המושגים: מתוך "יהדות ללא אל? יהדות כתרבות, תנ"ך כספרות" / יעקב מלכין, חלק ראשון, פרק 2, 3 כתר הוצאת ספרים והוצאת יהדות חופשית להמשך קריאה בספר 

 יהדות ללא אל? יהדות כתרבות תנ"ך כספרות / יעקב מלכין