שער היהדות החילונית – לקידום יהדות חופשית ופלורליסטית בישראל.

"שער היהדות החילונית" מאגד את פעילויות "היהדות החילונית הומניסטית בישראל": "המועצה ליהדות חילונית הומניסטית" "יהדות חילונית" בעיתונות ביטאון – "יהדות חופשית", פירסומים: "הוצאת היהדות החילונית". מידע ועצות, על טקסי חג וטקסי משפחה חילונים. כולל מאגר ליצירת טקסים אישיים ותוכניות חינוכיות. הכשרת מנהיגות יהודית: "תמורה – יהדות ישראלית", כן תוכלו באמצעות "שער היהדות החילונית" להגיע גם לדפי / אתרי הרבנים המוסמכים.  ולמידע על מועצת הרבנים החילונים בישראל מרח"ב.

foo isn't
bar